zondag 6 februari 2011

More Hearts

Heerlijk, een zondagmiddagje lekker knoeien met water en wol. Ik laat een beetje van dat geknoei zien omdat ik regelmatig vragen krijg over mijn hartjes, hoe dat in zijn werk gaat en zo. 
Ik heb 3 hartjes gemaakt die worden verloot onder de commentaren van OWOH op 17 februari. (interesse? Kijk naar de post hierboven). 
Elk hartje wordt weer anders, hoe vaak ik ook het zelfde begin, ze worden telkens anders. Dit ligt deels aan de soort wol die je gebruikt of de combinatie van wol. Daarnaast ligt het eraan hoe ik het "boetseren " van de wol indeel. 
Van de paarse ben ik helaas vergeten de uitgangspositie te fotograferen. Ik heb stukjes lint geknipt en dat gewoon boven op het hartje gelegd en dan begin je voorzichtig met aan vilten, gewoon met lauw warm water en veel olijf zeep. Zo ongeveer een half uur lang, dan goed in heet warm water uitspoelen , uitknijpen en opnieuw in vorm brengen en drogen laten. 
Dit is een Tilda hart vorm geworden. Hier gebruikte ik vorm wol als basis en merino wol erover heen. Doordat er een dikke laag merino wol als laatste gebruikt is, worden de hartjes altijd wat dunner. 
Het rode hartje is alleen met de vormwol gebruikt en daarover heen een hankerchief gedrapeerd. Het aan vilten moet daardoor heel voorzichtig in het begin gedaan worden. Nadat de hankerchief 'gepakt' heeft kunt je gewoon verder vilten als voorheen. Je ziet het resultaat, dit werd dit. 
Doordat ik alleen vormwol gebruikt heb is het hart dikker en ronder geworden. 
Bij het groene hart heb ik een glazen steentje mee gevilt, dat wordt op de wol gelegd en daarover heen gaan 8 plukken (in stervorm)  wol voordat je met vilten begint. 
Daarnaast heb ik een stuk merino wol tot een koord  gerold en dat over het hart gedrapeerd. 
Ook hier begin je eerst heel ligt met aan vilten, vooral bij het lint en daar waar de steen ligt. Als je tevreden bent met het aan gevilte resultaat, ga je voorzichtig je steentje een beetje vrij maken.
 Dit doe je door met spelden de omtrek aan te geven en dan een klein gaatje te knippen, dit omdat anders het steentje eruit kan vallen. De randen van dit gaatje vilt je nog even door en voorzichtig uitspoelen want het steentje kan er nog altijd uitfloepen. Als het hart droog is wordt met een bepaalde steek het steentje nog eens extra gefixeerd. 
Ze liggen nu alle 3 te drogen. Als ze droog zijn morgen , begin ik met de afwerking. Wil je dat  zien moet je andere keer nog maar eens binnen kijken. ☺
                                                                      ****
A nice sunday afternoon working at my hearts off wool, felting. I get regularly questions about how I make these hearts. I made 3 hearts meant for the give away of OHOW on february the 17. Interested? Leaf a message in the post above here. 
Each heart is different, how many times I start, they are always different at the end. This is partly because of the type of wool I use or the combination of wool. Besides it depends on how I "model"  the wool to a heart.  
The purple one, I unfortunately forgot to photograph the starting position. I've cut pieces of ribbon and simply laid on top of the heart and then I started carefully  with felting, just using  warm water and lots of olive soap. Just about an half hour, then rinse well in hot  water, squeezing and reshaping and let dry. This is a Tilda heart shape. Here I used a basic form and merino wool above. Because I use a thick layer of merino wool at the top, the heart is  thinner. 
The red heart is made only with form wool and I draped  a hankerchief before staring to felt. Because this is very delicateI start with  care in the beginning. 
After the hankerchief  ‘melts’ into the heart  I can felt just as before. I show a picture how  I started, and how it looks ready. Because I've only used form wool  the heart is thicker and rounder. 
In the green heart I’ve  felted a  glass stone within the heart. I laid the stone on the heart and put on  8 pieces off wool  (star-shaped).   
I also have rolled a piece of merino wool and into a cord  and draped over the heart. Again Istart at first very carefully, especially  the ribbon and where the stone is hidden. When I'm satisfied with the results of the heart, I cut out carefully a little bit of the wool where the stone is hidden.  I do this by using pins to indicate the outline and then cut a small hole, because otherwise the stone falls out. The edges of the hole I felt a little longer so the stone is nicely in sight. If the heart is dry I fixe the stone with certain stitches. 
They are now all three drying. When dry tomorrow, I start with the finish. 
Do you want to see this? You come again another time. 
                                                                 ******
Herrlich, einen schönen Sonntag Nachmittag  spelen mit Wasser und Wolle. Ich laß ein wenig von das alles sehen , weil ich regelmäßig  Fragen bekommen über meine Herzen. Ich habe drei Herzen gemacht, die werden unter den Kommentaren Owoh am 17. Februar  verlost. (Interessiert? Schaue dich  der Post hier oben an ). 
Jedes Herz  ist anders, wie oft auch auf die gleiche weise anfange, sie werden  immer wieder anders. Dies ist zum Teil wegen der Art der Wolle oder die Kombination von Wolle. Außerdem ist es abhängig von  wie ich  sie "Modelleliere". 
Von den lila, habe ich leider vergessen den Anfang zu  fotografieren.  Ich habe Stücke von Schleife zerschnitten und einfach oben auf das Herz gelegt,  und dann mit Sorgfalt fängt das Filzen an, nur mit warmem Wasser und viel Seife aus Olivenöl. Etwa eine halbe Stunde, dann gut ausspülen in heißem Wasser, gut aus  Quetschen und formen und trocknen lassen. Dies ist eine Tilda  Herzform geworden. Hier habe ich eine Grundform wolle benutzt  und Merinowolle darüber. Durch das ich eine dicke Schicht aus Merinowolle zuletzt verwendet habe, werden die Herzen dünner. 
Das rote Herz ist nur mit der Formwolle gemacht  und ein Hankerchief drüber drapiert.  Hier fängt das filzen anfangs mit  großer Sorgfalt an. Nachdem  das hankerchief  "gefangen" in die Wolle ist, weitermachen wie bisher. Du siehst das Ergebnis, vorher und nachher. Weil ich nur Formwolle verwendet habe, ist das Herz dicker und runder. 
In das  grüne Herz habe ich einen  Glasstein in die  Wolle verarbeitet.  Da drüber gehen 8 fassen (sternförmig) Wolle. Und so wird der Stein versteckt. Dann habe ich auch ein Stück Merinowolle als ein Schnur gerollt und  über dem Herzen gelegt. Wieder sehr vorsichtig  angefangen, besonders wo der Stein versteckt ist und bei den Kord. Wie ich zufriede war  mit den Ergebnissen habe ich ganz  vorsichtig ein kleines Loch in der Nähe von den Stein raus geschnitten, das mache ich  mit Hilfe von Nadeln, um die Kontur fest zu stellen, wenn das Loch zu groß wird kann  der Stein raus fallen. Die randen von  des Loches werden erst noch nach geflitzt, und dann wieder sanft aus spülen denn der Stein kann immer noch raus fallen. Wenn das Herz Trocken ist wird mit  bestimmte Stichen   der Stein noch mehr befestigt. 
  
Sie sind jetzt alle drei Trocknen. Nach dem Trocknen morgen beginne ich mit dem Finish. Willst du sehen wie es weiter geht, komme doch ein anderes Mal wieder rein.
 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...